Kulis - Balik
64 lekci ze strategie

[1954.??.??]

[]

O této knize - (Jurij Kruppa) ______________________________________ Není možné se stát silný šachista, aniž se naučíme zákony šachové strategie. Bohužel dobrých knih zasvěcené tomuto tématu je celkem málo. Nová učebnice Leonida Nikolaeva zasluhuje zvláštní pozornost. Autor využívá mnoholetou zkušenost z trenérské práce a praktické hry. Vybral a systematizoval téměř dvěstě zajímavých a poučných partií šachistů klasiků i moderních mistrů a velmistrů. Velmi důležité je to, že jsou všechny partie uvedeny nikoli fragmentárně, ale celé. To umožní studujícímu sledovat vývoj myšlenek od zahájení ke střední hře a koncovce. Hlavní důraz v komentářích není na variantách, ale především na univerzálních pravidlech hodnocení pozice a výběru tahu, což dělá tuto knihu srozumitelnou dokonce nepříliš zkušeným šachistům. Je ji možné jednoduše číst, ale mnohem efektivněji využívat jako praktikum, samostatně hledat správné řešení v kritických pozicích, na diagramech. Není pochybnosti, že 64 lekcí strategie bude příznivě přijato čtenáři a ukáží se užitečné jak kvalifikovaným hráčům, tak i širokému kruhu milovníků šachu. 1.Qh6+ Kxh6 2.Rh4+ Kg5 3.Bc1+ Kxh4 4.Rf4+ Kg5 5.Rf3+ Kh4 6.Rh3# Originál pubikace je na internetu http://chessgames.ucoz.ru/ebook/64l/64l.html ____________________ Poznámka překladatele: Na straně 411 (webu) je obsah. K čísle stránek je ale nutno přičíst 2 a dostaneme číslo stránky na webové stránce. Byly použity i komentované partie z megabáze a doplněny přeloženým textem publikace.
1-0

Created with Scid