Jednoduchý chov matek

 

Podle Nicka Witherse (http://kentbee.com/files/queenraising.pdf)

Tento text je zaměřen na méně zdatné včelaře (zahrádkáře) s přibližně 1-3 včelstvy.

Proč chovat matky? Zajistíte si tím mladé matky v úlech, aby měly maximální sílu a minimum rojivosti. Použijete jedno včelstvo k chovu matek a nepřipravíte se o jeho produkci medu. Můžete podle okolností chovat pouze 1-3 matky nebo i více pro přátele.

Metoda musí zajistit dobrou kvalitu odchované matky, ale měla by být jednoduchá a matečníky budou chovány jako nouzové z larev vybraných dělnicemi. Tak jak je zde popsáno, nebude potřeba hledat starou matku. Pro úspěch je potřeba znát (nebo si připomenout) časový průběh vývoje včelí matky.

 

Vývoj včelí matky

 

Položeno vajíčko

 
Den
Stádium

1

Nejlepší matky jsou vychovány když jsou matečníky od vajíček nebo velmi mladých larviček.

 

 
Vejce

2

Vejce

3

Vejce

4

Larva

5

Larva

6

ß Nejstarší larva, která může být chována na matku

.

 

 
Larva

buňka zavíčkována.

 

 
7

Larva

8

Larva

Vývoj kukly

Den

12  červené oko

13  žlutý hrudník

14  žluté bříško

15  kukla se svléká

 

 
9

Pre-kukla

10

Kukla je velmi citlivá a drží volně v buňce. S plástem se nesmí v této době klepat, nebo s ním jinak necitlivě zacházet.

 

 
Pre-kukla

11

Kukla

12

Kukla

13

Kukla

14

Kukla

15

Kukla

16

Dospělá

 

 

Z výše uvedeného vyplývají následující závěry:  

 

Celý proces trvá 15-16 dní 

Uplyne 12-13 dní od nejstaršího vajíčka

Uplyne 8-9 dní od nejstarší larvy, která se může stát matkou

 

7 denní plod už nemůže být chován na matky

7 dní se nebudou líhnout matky z nezavíčkovaných matečníků

 

Tři části procesu chovu matek:

 

Vyberte si vhodný čas na začátek, nejlépe během dobrého období počasí začátkem června. Včelstva by měla být dostatečně silná a mít několik medníků a minimum 8 rámků plodu. Jestli máte pocit, že včelstva nejsou dobře vyvinuta nebo je počasí špatné potom nevadí to trochu zpozdit.

 

Jsou zde popsány tři způsoby: chov bez matky,  který je nejsnáze pochopitelný, dále metoda kde matka zůstává v úlu (založený na metodě Vince Cooka) a opravdu minimalistická metoda, původně přiznána Johnu Coxovi, ta se ke mě dostala od Briana Palmera.

 

Seznam vybavení (metoda A a B)

 

Etapa 1

a) 1 prázdné plodiště pro odkládání ometených plástů

b) Dost plástů nebo rámečků s mezistěnami pro naplnění plodiště (vložit 1 nebo 2 zásobní plásty, je-li možno)

c) 1 mateří mřížka (nejlépe z drátů, protože plastové mřížky zraňují včely – pozn. překladatele)

 

Etapa 2

1 prázdný vystavěný plást

 

Etapa 3

a) 1 dno s česnem

b) horní deska a střecha

c) krmítko (lahev s prosakovacím víčkem na hranolkách) a prázdný medník

d) krmivo sirup

e) Plást vajíček z plemenáče

 

Etapa 4

Další sirup bude-li potřeba

 

Etapa 5

a) Oplodňáky (menší nástavek, „rojáček“ na 3-5 stejných plástů s rozměry jako v kmenovém včelstvu). Oddělek, je-li potřeba. Vhodné jsou plásty se zavíčkovaným plodem před líhnutím, které se odeberou z dobře rozplodovaného včelstva a nahradí mezistěnami, což alespoň zabrání rojení a včelstvo to téměř nepocítí.

b) noviny na spojení

c) nůž


 

Metoda A - chov bez matky - Co dělat

Komentáře

Nejdříve si vyberte úl (silné včelstvo), který bude vychovávat matečníky (chovný úl) a další s požadovanými vlastnostmi, který chcete rozmnožovat (plemenný).

 

Etapa 1. (celkem 0 dní)

1. Otevřít (rozebrat) chovný úl až do plodiště

2. Setřást plásty ze včel do dolního plodiště jeden po druhém a plásty umístit v 2 prázdném nástavku.

3. jestliže uvidíte matku, nechte ji v plodišti a přeneste zbylé plásty bez setřásání.

4. Když procházíte plásty, vyberte nějaký plást otevřeného plodu a plást zavíčkováněho plodu a dejte je do plodiště s matkou.

5. Naplnit plodiště plásty nebo mezistěnami. Snažte se vložit 1 nebo 2 zásobní plásty.

6. Nasadit mateří mřížku

7. Nasadit druhé plodiště se setřesenými plásty

8. Nasadit druhou mřížku (pokud ji máte)

9. Nasadit medník a zavřít

Nyní máte matku a 2 plásty plodu v dolním plodišti a zbylý plod v druhém nástavku nad mřížkou. Tento plod bude ponejvíce zavíčkován do 7 dnů a tak příliš starý pro naražení matečníků. Účel této přípravy je zajistit, aby matečníky byly chovány pouze z vajíček, které vyberete a umístíte do úlu.

Etapa 2.   asi o 4 dny později (alternativně - není nutné)

1. Otevřít včelstvo plemenné až do plodiště

2. Odstranit plást bez plodu

3. Vložit prázdný vystavěný plást doprostřed plodiště

4. Uzavřít.

 

Etapa 3. o 3 dny později (celkem 7 dní)

1. Vybrat z plemenáče vložený plást, nyní s vajíčky. Alternativně vybrat běžný plást s vajíčky

2. Otevřít chovný úl až do plodiště s matkou

3. Přestěhovat plodiště chovného úlu a jeho dno stranou pryč, přidat plást s vybíhajícím plodem z horního nástavku a nasadit strop a střechu.

4. Dát nové dno na původní místo a na ně dát horní nástavek s plodem

5. Procházejte tento nástavek se zavíčkovaným plodem a zničte každý matečník, který najdete. Ponechte mezeru uprostřed.

6. Dát plást z plemenáče do mezery.

7. Dejte zpátky mřížku a medníky.

8. Jestliže není snůška, nasaďte napajedlo s řídkým sirupem

9. Uzavřít

Chovný úl je nyní bez matky a bude chovat matečníky na jediném životaschopném plástu s vajíčky.

Etapa 4. o 4 dny později (celkem 11 dní)

(ta je nutná jestliže je běžný plodový plást s nějakým starším plodem přenesen z plemenáče

1. V chovném úlu kontrolujte plemenný plást na matečníky, zničte každý, který je již zavíčkován.

2. kontrolujte je-li dost včel v plodišti úlu daného stranou

 

Etapa 5. o 7 dní později (celkem 18 dní)

1. Připravte 1-3 oplodňáky, kterým dáte celé plodové plásty. Dejte každému zásobní plást.

2. Otevřete chovný úl až do plodiště

3. Přeneste plásty se včelami do oplodňáků. Ponechte mezeru v jednom pro plemenný plást. Přednostně rozdělte zbylý zavíčkovaný plod do dalších oplodňáků.

4. Vyřezejte matečníky pro ostatní oplodňáky (jiné než ten který bude mít plemenný plást.) Instalujte je vtisknutím do plástu blízko a nad nějaký plod. Nezapomeňte na vrácení plástu. Dejte více než 1 matečník na oplodňák pokud je k dispozici.

5. Opatrně umístěte plemenný plást do zbylých oplodnáků

6. Jestli jsou oplodňáky drženy na stejném místě, setřeste více včel a zavřete to.

Držte je zavřené v chladném a tmavém místě po 3 dny před vystavením je ven (po setmění). Dejte příležitostně postřik vodou.

7. Jinak nepřidávejte další včely ale zavřete oplodňák a vemte jej na jiné místo více než 3.3-4 km daleko

8. Přestěhujte nástavek s matkou zpátky na původní místo a spojte plodový nástavek a medníky k němu. Další den uspořádejte plodové plásty zpátky do jednoho nástavku.

Matky se budou líhnout v příštích několika dnech a za přiměřeného počasí se budou oplodňovat asi o týden později. Budou klást vajíčka několik dní potom.

 

Ošetřování oplodňáku:

Kontrola vylíhnutí matky

Po 1 týdnu

Kontrola kladení po 3 týdnech.

Pravidelná kontrola aby se moc nemačkaly a měly dost krmení.


 

Metoda B - chov s matkou - Co dělat

Komentáře

Nejdříve si vyberte úl, který chcete aby vychovával matečníky (chovný úl) a další , jehož vlastnosti chcete rozmnožovat (plemenný).

 

Etapa 1. (celkem 0 dní)

1. Otevřít (rozebrat) chovný úl až do plodiště

2. Setřást plásty ze včel do dolního plodiště jeden po druhém a plásty umístit v 2 prázdném nástavku.

3. jestliže uvidíte matku, nechte ji v plodišti a přeneste zbylé plásty bez setřásání.

4. Když procházíte plásty, vyberte nějaký plást otevřeného plodu a plást zavíčkováněho plodu a dejte je do plodiště s matkou.

5. Naplnit plodiště plásty nebo mezistěnami. Snažte se vložit 1 nebo 2 zásobní plásty.

6. Nasadit mateří mřížku

7. Nasadit druhé plodiště se setřesenými plásty.

8. Nasadit druhou mřížku (pokud ji máte).

9. Nasadit medník a zavřít.

Nyní máte matku a 2 plásty plodu v dolním plodišti a zbylý plod v druhém nástavku nad mřížkou. Tento plod bude ponejvíce zavíčkován do 7 dnů a tak příliš starý pro naražení matečníků. účel této přípravy je zajistit, že matečníky jsou chovány pouze z vajíček, které vyberete a umístíte do úlu.

Etapa 2.   asi o 4 dny později (alternativně - není nutné)

1. Otevřít včelstvo plemenné až do plodiště

2. Odstranit plást bez plodu

3. Vložit prázdný vystavěný plást doprostřed plodiště

4. Uzavřít.

 

Etapa 3. o 3 dny později (celkem 7 dní)

1. Vybrat z plemenáče vložený plást, nyní s vajíčky. Alternativně vybrat běžný plást s vajíčky

2. Otevřít chovný úl až do plodiště s matkou

3. Přestěhovat plodiště chovného úlu a jeho dno stranou pryč, přidat plást s vybíhajícím plodem z horního nástavku a nasadit strop a střechu.

4. Dát nové dno na původní místo a na ně dát horní nástavek s plodem

5. Procházejte tento nástavek se zavíčkovaným plodem a zničte každý matečník, který najdete. Ponechte mezeru uprostřed.

6. Dát plást z plemenáče do mezery.

7. Dejte zpátky mřížku a medníky.

8. Jestli není snůška, nasaďte napajedlo s řídkým sirupem

9. Uzavřít

Chovný úl je nyní bez matky a bude chovat matečníky na jediném životaschopném plástu s vajíčky.

Metoda Vince Cooka umístí druhý plodový nástavek s matkou nahoru úlu nad napaječ, s česnem zpředu pomocí rojového dna nebo pomocí  úpravy ve stropu. Toto udrží vše na jednom místě a lze to doporučit, je-li k dispozici správné vybavení. Někomu se nelíbí krmit, když je medník na úlu. Jestli jsou pochybnosti, může být medník vyprázdněn a odstraněn po skončení procedury.

Etapa 4. 3 dny (72 hodin) později (celkem 10 dní)

1. Otevřete chovný úl, odstraňte medníky a kontrolujte, že jsou načaty matečníky na plemenném plástu.

2. Přestěhujte tento nástavek a dno stranou a vraťte nástavek s matkou zpátky na místo.

3. Odstraňte střechu a stropní desku a nasaďte mateří mřížku.

4. Umístěte nástavek s matečníky nad mřížku, vytvoříte dvojité plodiště rozdělené mřížkou. Nasaďte druhou mřížku a medníky.

5. Vraťte zpátky napajedlo a dejte sirup podle potřeby

6. Zavřete úl

Jakmile byly matečníky nastartovány v bezmatečném včelstvu mohou být ukončeny ve včelstvu s matkou za předpokladu, že matka k nim nemá přístup. Potřebují hodně kojiček na krmení, takže vložení do medníku se nehodí. Rozdělení plodiště mřížkou funguje.

Vince cook metoda vyžaduje pouze 24 hodin bez matky k nastartování matečníků, protože startoval s přenesenými larvami. Tato metoda startuje s vajíčky, tudíž je možný delší čas získat buňky před vrácením matky

Etapa 5. 8 dní později – (celkem 18 dní)

1. Připravte 1-3 oplodňáky, velké pro celý plodový plást. Dejte každému zásobní plást.

2. Otevřete chovný úl do plodiště

3. Přeneste plásty se včelami do oplodňáků. Ponechte mezeru v jednom pro plemenný plást. Rozdělte zbylý zavíčkovaný plod přednostně do dalších oplodňáků.

4. Vyřezejte matečníky pro jiné oplodňáky než ten který bude mít plemenný plást. Instalujte je vtisknutím do plástu blízko a nad nějaký plod. Nezapomeňte vrátit plást. Dejte více než 1 matečník na oplodňák jestli jsou matečníky k dispozici.

5. Opatrně umístěte plemenný plást do zbylého oplodňáku.

6. Jestli jsou oplodňáky drženy na stejném místě, setřeste více včel a uzavřete. Držte je zavřené v chladném a tmavém místě po 3 dny než je po setmění vynesete (aby zapomněly na domov). Dejte jim příležitostně postřik vodou.

7. Potom dále nepřidávejte další včely, ale zavřete oplodňák a vemte jej na jiné místo, které je více než 3.3 km vzdáleno.

8. Uspořádejte zbylé plodové plásty chovného úlu zpátky do jednoho nástavku.

Matky se budou líhnout v příštích několika dnech a za rozumného počasí se budou oplodňovat asi týden později. Budou klást vajíčka několik dní potom.

 

 

 

Při péči o oplodňáky v metodách A a B

Kontrolujte po 1 týdnu líhnutí matky.

Kontrolujte po 3 týdnech, že matka klade.

Kontrolujte pravidelně, že mají dost potravy a že nejsou příliš namačkány.

 

Metoda C - chov jedné matky v oddělku

Co dělat

Komentáře

Nejdříve si vyberte úl, ze kterého chcete vzít oddělek (dárce) a další , který chcete rozmnožovat (plemenný).

 

Etapa 1 (celkem 0 dní)

1. Otevřít včelstvo „dárce“ až do plodiště

2. Setřást včely z plástů do dolního plodiště jeden po druhém a vybrat 4 plásty pro oddělek, 2 s mnoha zásobami, 1 s otevřeným plodem a 1 se zavíčkovaným plodem. Vybrat a setřást několik plástů s plodem. Umístit je všechny, jemně rozmístěné v druhém prázdném nástavku.

3. Jestli uvidíte matku, nechte ji v plodišti a přeneste zbylé plásty bez setřásání.

4. Nasaďte mateří mřížku.

5. Nasaďte druhé plodiště se setřesenými plásty.

6. Nasaďte druhou mateří mřížku.

7. Nasaďte medníky a zavřete.

8. Po asi 2 hodinách obsadí plásty ve 2 nástavku (viz bod 2). Otevřete úl a přeneste plásty do 5-ti rámkového úlku na oddělky. Vlože prázdný vystavěný plást do prostřed.

9. Jestliže má být oddělek držen na stejném místě, natřeste včely z dalších plodových plástů a uzavřete. Udržujte ho zavřený v chladném místě po 3 dny před vystavením ven po soumraku. Příležitostně jim dejte postřik vodou.

10. Jinak, nepřidávejte další včely ale uzavřete oddělek a vezměte ho na jiné místo víc jak 3.3  km daleko.

11. Nahraďte plásty v úlu dárce, přidejte plásty nebo mezistěny podle potřeby a uzavřete.

Nyní máte bezmatečný oddělek s 2 plásty plodu, 2 zásobními plásty a prázdným plástem pro eventuální chování matečníků. Za 7 dní bude otevřený plod převážně zavíčkován a ačkoli budou matečníky, budou příliš staré pro nastartování. Zavíčkovaný plod se může začít líhnout.

 

Účel této přípravy je zajistit aby matečníky byly chovány z vajíček, které vyberete a umístíte v oddělku.

 

Etapa 2 4 dny později (alternativně - není nutné)

1. Otevřít včelstvo plemenné až do plodiště

2. Odstranit plást bez plodu

3. Vložit prádný plást doprostřed.   

4. uzavřít úl.

 

Etapa 3. 3 dny později (celkem 7 dní)

1. Vybrat plást z plemenáče, nyní s vajíčky.

Alternativně vybrat běžný plást s vajíčky

2. Otevřít oddělek a zničit všechny matečníky.

3. Vyberte prázdný plást a vyřízněte díru asi 1 čtverečný palec v prostředku.

4. Vyřízněte stejný kus plástu s vajíčky a vložte ho do díry v prázdném plástu.

5. Vložte tento plást s vajíčky do oddělku a uzavřete ho

6. Není-li snůška, nasaďte napajedlo s řídkým sirupem.

7. Nerušte oddělek dokud nezkontrolujete novou matku.

Bezmatečný oddělek bude vychovávat matečníky na jediném životaschopném plodu, kousku plástu s vajíčky. To zajistí že přesto, že je to oddělek, plemenáč má přebytek kojiček k vychování matky.

 

 

Při péči o oplodňáky v metodě C:

Kontrolujte po 2-3 týdnech líhnutí matky.

Po 4-5 týdnech kontrolujte kladení matky

Pravidelně kontrolujte že mají dost potravy a že nejsou moc namačkané.