Singer (Rakousko) Jak chová matky

Tento text je opsán z videoreportáže „Návštěva u Singra v Rakousku“. Původně jsem tu chtěl umístit fotky obrazovky k jednotlivým fázím chovu, ale byly tak nekvalitní, rozmazané, že by to nemělo cenu.

Všeobecně

Singer má 500 včelstev rozmístěných od Dunaje k Mariazell.  Singer začal včelařit po válce 1947, studoval zemědělství a začal chov. „Je jedno jestli mám 5 včelstev nebo 500“. Byl mladý a zkušenosti neměl. Učebnice byl otevřený úl se včelami. Neměl žádného poradce. Začal s černou kraňkou a italskou včelou. Manželku poznal ve včelařské škole. V začátku měli 300 včelstev rozestavených od našich hranic až do hor. 10 let byli velice úspěšní a jejich včelí matky byly známé po světě. Mezi včelaři neměl mnoho přátel, ale k největším patřil přítel ing. Veselý z Dolu. Mezi vědci přátele neměl. Oni chtěli vědu ale pan Singer byl praktik. Matky dodává do 48 zemí. Ročně prodají 3000 matek. Jeho úl je na 12 rámků, míra 42 x 25 cm. Na jaře dělá jednu prohlídku a když je úl obsazen (nevyloupen), dá nástavek a do něho 10 mezistěn. Než se zaplní dá další. To jsou polorámky. Při medobraní včely z medníku smete a dělá umělé roje. Tyto roje ošetří kyselinou mravenčí. Špatná včelstva likviduje. Zamáčkne starou matku a dá novou. Včely musí být mírné, nosit hodně medu a nesmí se rojit a musí být zdravé. Roje nesbírá. Med prodává za 120 šilinků a v obchodě stojí 130. Z 80 procent si včely mění matky samy. Matky přidává v klícce. Novou matku dá do klícky a starou rozmáčkne a rozetře po pletivu. K matce dává na podzim do klícky 5-6 včel. Za rok získají 700 kg vosku. Sami si dělají mezistěny. Důležité je mít mezistěny z vlastního vosku. 500 kg mezistěn ročně spotřebují. Ze zbytku dělají svíčky k vánocům.

Přednáška Paní Singrové:

500 včelstev je produkčních na med. Z těchto se ročně 10 matek vybere pro další chov. Tyto matky musí být 5 roků staré. Tyto matky musí zajistit nejvíce medu každý rok. Matka zůstává 2 roky v úlu. Výkon ukáže až 2. rokem. Se svými včelami musí přezimovat. 2. rok se dá teprve posoudit výkonnost. Po 2. roce se průměrné a podprůměrné matky vymění. Nadprůměrné výkonné matky se nechávají žít. Dobré matky se se včelstvem dají na špatné stanoviště s dlouhou zimou. Na začátku jara se vyhodnocuje jak včelstvo přezimovalo a jak se rozvíjí. Nastává 3. rok. znovu se vyhodnotí co má nadprůměrný výkon. Teprve potom to, co projde do 4.roku, dostane se do chovu. Klade se důraz na mírnost včely. Pracuje se každý den se včelami a proto je důležitá mírnost. Včely se totiž stále stěhují do obydlených oblastí. Po 5 letech se získá 10 nejkvalitnějších matek a posuzuje se i jejich vzhled - délka křídel apod. vybere se tedy 5 nejlepších „krasavic“. Včelstvo s největší snůškou se nesmí rojit, jinak klesá výnos a včelstvo musí být také zdravé. Tato práce s produkčními včelstvy musí být hotova do konce května. Všechny matky jsou v plodišti a oddělené mateřskou mřížkou. Na produkční včelstva už potom není čas. S vytáčením medu se začíná až když je hotova práce kolem chovu. Tím, že včelstvo má zásobu medu, je včelstvo silné a zdravé. Každé onemocnění způsobuje ztráty.

Při vytáčení medu se vytváří mladá včelstva.

V medníku na plástech jsou vždy mladé včely. Včely se smetou do trychtýře z horních medníků. Dělají se umělé roje asi 2 kg včel. Včely z 1, 2 nebo více úlů aby to bylo 2 kg. Z medníků nad plodištěm přijdou zpátky do včelstva. Do plodiště se dá lék na varroázu (Apistan?). Medové plásty se vyhodnotí. Plásty s medem přijdou domů a rojáky s mladuškami taky domů. Tím končí práce se získáváním medu. Vyhodnocuje se co je nadprůměr.

Podprůměr se dává pryč. Pylové plásty se dávají před zimou doprostřed, aby při přezimování měly včely pyl dostupný. Včely potřebují pyl pro včasnou výchovu plodu. Pyl na okraji by se zkazil a včely by na jaře plodovaly málo a pozdě. To je důležité před zimou.

Koncem srpna a v září se stará podprůměrná matka chytí a zabije, mladá matka se dá do klícky vysoké jako šířka rámečku. Upevní se drátem pod vrchní loučku. Klícka je ucpaná těstem 2 roky starým. 48 hodin včely potřebují na seznámení s matkou. Mrtvou starou matku rozdrtí na těsto. a rámeček do včelstva. Včely se krmí, to je důležité, co je syté to je mírumilovné. Za 48 se matka osvobodí a znovu naklade. Dále se včelstva nekontrolují. Když včelstvo matku nepřijme, na jaře je úl prázdný a vyloupený.

Vlastní chov matek je na svahu hory ve výšce 1100 m na hoře Oetscher 

Do této doby to dělá její manžel a teď přijde to co dělá ona. Rozchovává nejkvalitnější matky. Mám chovné včelstvo a můj muž mi přináší průběžně do medníku odděleného mřížkou 1 plást s plodem z chovných včelstev. Dám ho do medníku a mladé včely cítí vůni plodu a natáhnou se do medníku. To se stará o plod, ale vajíčka vyhazuje. Plodiště s matkou, mřížku a v medníku plást s plodem. To je chovné včelstvo. (weiselrichtiges volk)

Já dělám včelí věže. Včelstvo s matkou, mřížka, prázdný medník, do něho se dávají rámky s plodem, další medník a plodové plásty a 3 medník a plod. Tam se dá krmné víko a 10 dní se krmí. Všechen plod je potom zavíčkován.

Ze svých věží si beru plásty se zavíčkovaným plodem a mladuškami. Kontrolují se důkladně na matečníky. Nalevo a napravo v chovném včelstvu dám rámek s medem, dále plodové zavíčkované plásty a uprostřed se nechá místo pro chovný rámek. Létavky odlétají, ty nejsou potřeba. Když myslím že potřebuji včely, jdu do plodových věží. Musí se udělat opravdu silné včelstvo.

Nyní připravím chovné rámky. je na něm 50 misek, dělám to z vosku 9 mm průměr. A tento rámek dám doprostřed na 1 hodinu. Včely všechny misky očistí a zarovnají na stejnou velikost. Pak se vytáhne ven a oklepe. Chovný materiál a nejmladší larvičky se berou na přelarvení. 2 hodiny staré larvy. Larvičky na první kašičce se také lépe vyndají. Musí být jistota nejmladších larviček, aby se všechny matky vyvinuly 16. den. Kdyby se vzaly starší červíci o 1 den (o 10 -12 hodin), matky se líhnou 17. den. Čím dříve se červík krmí takovou kašičkou jako matka, tím se vývoj zrychluje. Je to logické, normální včela se vyvíjí 21 dní. Přelarvovací lžičkou přenáší larvičky, na čele má lampu jako zubní doktor. Nalarvený chovný rámek se vrátí do chovného včelstva a nechá se tam 8 dní.  12. den od položení vajíčka jsou zavíčkované matečníky. Stačí 40 matečníků. Když včelstvo má méně zavíčkovaných matečníků, někde přehlédla matečník na plodovém rámku. 12. den vyndá rámek ven, setře včely a dá se to do líhně s 35 Celsia, a 70 PROCENT vlhkosti. Dolů se dá velká mísa vody a do ní sůl, aby byla zajištěna 70 procent vlhkost vzduchu.  Chovné včelstvo se prohlédne. Všechny rámky se vytáhnou z medníku, kde je vylíhnutý plod se dají pryč a přinese se z plodových věží nové plodové rámky. tím je včelstvo obnoveno. To se udělá dopoledne a odpoledne se dá chovný rámek na 1 hodinu, nalarví a znova a toto 3x se opakuje . Jedno včelstvo na 3 kola. U všech sérii musí být minimálně 40 matečníků přijato. Silné včelstvo zajistí stejně silné matky.

Jeden matečník se dá po 3 kolech do vypotřebovaného chovného včelstva a tak se s ním spojí.

15. den dá včely do klícky, vloží do ní matečník ke včelám a trochu těsta.  Matka maličko odvíčkuje a vystrčí sosáček a včely ji krmí ještě v matečníku. a tím zesílí a matky jsou lepší.

Připraví si malé oplodňáčky - na 3 rámečky s mezistěnou, ¼ litru včel ze včelích věží a dá se krmivo a PS oplodňáček se. Matky se označí barvou.

za 3 dny je vystavěny rámky. ¾ litru roztoku 2:1. 3. den večer se otevře česno oplodňáku a za 14 dní se kontroluje.  Za 14-17 dní je zavíčkovaný plod. Teprve když je její plod zavíčkován, matku vyjímá z oplodňáčku. Matečníky přenáší v polystyrenu, také pro prodej je tak přechovává.

Matku v klícce dá mezi rámečky v klícce a krmí se. Do oplodňáku se dá další klícka s novou matkou. zavíčkovaný plod  litr roztoku 1:1 cukru. 

Další matky přidává k umělým rojům, smeteným z mladušek z medníků.

Matku dá do sklepa s umělým rojem. a krmí a 2 dny nechá ve sklepě se zavěšenou matkou v klícce. Za 2 dny spotřebuje včelstvo 1 litr roztoku. 3. den večer tam jsou vybudované plásty. V úlu musí být staré plásty, nebo nově vybudované mezistěny ... nesmí se to míchat staré s novým.  Roj se postříká vodou sprejem. Medovou vodu dává jen při přidávání matek. Vytáhne matku s klíckou, obalenou včelami, klícku upevní na plást pod loučku. Krásná práce. Volný přístup k cukrovému těstu. Dá doprostřed rojáku. Zavře a krmí se.