Chess is 99% tactics

Najdi taktiku! - Find tactics!

Náhodně vybraných 8 taktických úloh ze sbírky 1200+ diagramů

1.? Bílý na tahu (white to move) 1... ? Černý na tahu (black to move)

Randomly selected 8 tactical puzzles from the collection of 1200+ diagrams
display tasks by index

Seznam všech pozic podle 1. ?(indexu)


Návštěvní kniha
ChessQuotes - Tactics
If the student forces himself to examine all the moves that smite, however absurd they look at first glance, he is on the way to becoming a master of tactics. - Cecil Purdy
Jestliže se student donutí propočítat všechny tahy, které udeří, jakkoli vypadají absurdně na první pohled, je na cestě stát se mistrem taktiky.

Good players develop a tactical instinct, a sense of what is possible or likely and what is not worth calculating. - Samuel Reshevsky
Dobří hráči si vyvinou taktický instinkt, smysl pro to, co je možné nebo pravděpodobné, a co nemá cenu počítat.

No matter how much theory progresses, how radically styles change, chess play is inconceivable without tactics. - Samuel Reshevsky
Bez ohledu na to, jak pokročí teorie, nebo jak radikálně se změní styl hry, šachová hra je nemyslitelná bez taktiky.

We often hear the terms 'positional' and 'tactical' used as opposites. But this is as wrong as to consider a painting's composition unrelated to its subject. Just as there is no such thing as 'artistic' art, so there is no such thing as 'positional' chess. - Samuel Reshevsky
Často slyšíme jak se výrazy "poziční" a "taktický" používají jako protiklady. Ale to je stejně tak falešné, jako kdyby kompozice obrazu nesouvisela s jeho předmětem. Stejně jako neexistuje něco takového jako "umělecké" umění, tak nejsou "poziční" šachy. - Samuel Reshevsky

Chess Database


Dalších 300 taktických problémů


Evaluation Criteria The Principle of Tactical Dominance The Two Types of Counting Problems Tactical Sets and Goals The Most Common and Important Use of Counting Material 1 Tactics Time kasparov games puzzles

taktika na pgn4web (929) 1001 Winning Chess Sacrifices (366)
300 Most Important Positions & Ideas (309)mé omyly na chesstempo(601)

A ještě jedna dávka úloh s 576 úlohami

Několik mých slepých skvrn

78412 58753 87786 28159 45830 87831 89623 76728 77287 46053 62556 76158 55941 90273 42060 45479 63983 46252 43868 78715 37214 55623 78338 57204 56512 56512 63998 94846 37582 76826 99335 71061 78846 48893 28159 73769 88010 73283 74459 55701 72848 91281 59683 98007 43436 74364 75135 57405 91179 36772 92871 72804 95959 76420 96206 75619 50009 53759 42149 40343 72243 90077 36772 33277 97530 63440 96037 42008 91179 55701 50538 CCT&iniciativa 31637 43623 77437 56283 75543 76384 ëlo101019 ëlo61700 ëlo95922 95883 97377 99416 42504

Tipy pro zlepšení taktického tréninku na1) Na začátek zvolte pouze Standard. (Registrace je zdarma)  Nevolte Blitz.  Váš cíl je správně pochopit problémy a zlepšit si propočet, nikoli dělat to rychle.

2) V Preferences nastavte šachovnici tak velkou jak se hodí do obrazovky.  To je jako reálná šachovnice a trénink je tak lepší.  A nevolte režim "Continue on correct" nebo "Continue on fail" abyste mohli prostudovat problém po skončení.  Některé problémy dělejte s hráčem nahoře v Preferences.  To vám dá praxi vidět to, co vám může udělat soupeř, což je důležitá dovednost.

3) Když se objeví problém, vezměte si čas na spočítání materiálu.  Proč?  Protože jestli máte o jezdce méně na začátku, víte že musíte získat alespoň věž, nebo dát mat.   Potom si dejte tyto otázky:  Je král exponován?  Hrozí mi něco vážného, jako je mat?  V tom případě šachujte nebo dělejte to, co zabrání matu.  Nemáte čas na tiché tahy.  Které figury jsou dobře postaveny?  Které jsou špatně postaveny nebo nekryty?  Mnoho kombinací jsou protože soupeř má nekrytou figuru.  Po položení těchto otázek, začněte přemýšlet na tah.

4) Nespěchejte.  Nedělejte tah dokud skutečně nevíte, že je to nejlepší tah a potom co uvažujete také několik dalších tahů.  Než uděláte tah, ptejte se jestli soupeř vás nemůže šachovat, hrozit mat, nebo něco vzít po vašem tahu.  Musíte se podívat na všechny tyto druhy tahů soupeře a myslete na to, jak bude pozice vypadat po vaší odpovědi na každý takový tah!  Uvažujte všechny možné obrany soupeře na každém kroku ve variantě kterou plánujete hrát, nejen po prvním tahu.  Objevení dobrých tahů soupeře je stejně důležité jako objevení silných tahů vlastních. Uvažujte konečnou pozici varianty a ptejte se, co může soupeř hrát v této pozici. Většinu problémů nevyřešíte protože přehlédnete dobrý tah soupeře!  Viděl jsem problémy, kde mnoho lidí udělalo tah, který dovolil soupeři dát mat jedním tahem!  Pro to není omluva.

Jestli nemůžete najít dobrý tah do 5 minut, podívejte se na řešení, ale k problému se později vraťte. 

5) Po správném vyřešení   nepokračujte na další problém okamžitě.  Nejdříve se podívejte na problém a ptejte se PROČ tam byla kombinace?  Měl jste aktivnější figury?  Měl jste náskok ve vývinu?  Byl jeho král exponován? Položení takových otázek vám pomůže poznat k jakým pozicím máte směřovat v reálné partii.

6) Po špatném řešení, prostudujte proč byl váš tah špatný.  Jaký tah mohl soupeř udělat po vašem špatném tahu?  Potom studujte správné tahy.  Přehrejte si je a pokuste se pochopit proč fungují.  Jestliže máte silver nebo gold membership, ukáže se vám další vyhrávající alternativy.  Studujte každou abyste viděli další taktické ideje, na které jste nemysleli během řešení.

Více odkazů na šachy a jinou zábavu